Virksomhetsplan 2020 - 2023

Her finner du alt som er nyttig å vite om vår visjon, pedagogisk grunnsyn, mål og den generelle barnehagehverdagen i Solstua.